PROBLEM NADWAGI I OTYŁOŚCI W POLSCE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
 
 
pipDANE EPIDEMIOLOGICZNE 
Wg raportu z badań HBSC 2010
Cyklicznie co 4 lata (od 1992 roku) Instytut Matki i Dziecka w ramach międzynarodowego projektu
przeprowadza w Polsce badanie Health Behaviour School-aged Children (HBSC), które ocenia zachowania
zdrowotne oraz samoocenę, w tym również w odniesieniu do masy ciała dzieci
i młodzieży. W badaniach o zasięgu krajowym można stosować normy opracowywane na podstawie badań
przesiewowych, dostępne w postaci krajowych siatek centylowych BMI. W badaniach międzynarodowych
natomiast, należy się posługiwać bardziej uniwersalnymi kryteriami.
 
Z najnowszego raportu z badań HBSC przeprowadzonych w 2010 roku wynika, że wg wartości
referencyjnych IOTF, 18,3% dzieci w wieku 11-12 lat ma nadwagę, a 3,4% jest otyłych. W przedziale
wiekowym 13-14 lat - 14,9% ma nadwagę, 3,4% otyłość a 15 -16 lat - 11,6% nadwagę, 2,7% otyłość. Wśród
młodzieży 17-18 letniej 10,9% ma nadwagę, a 2,5% otyłość. Problem nadwagi i otyłości częściej dotyczy
chłopców niż dziewcząt.
 
Wg danych z Projektu „Olaf” 2007 - 2010
Z badań przeprowadzonych przez Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, wynika, że 18,6%
przebadanych chłopców i 14,5% dziewczynek cierpi na nadwagę lub otyłość.
W przedziale wiekowym 7-18 lat, odsetek polskich dzieci. mających problem z nadmierną masą ciała
wynosi 20%.
 
 Z badań wynika również, że nadwaga i otyłość jest „zaraźliwa”. Nawyki w grupie
rówieśniczej rozprzestrzeniają się bardzo szybko, stąd też jeśli dziecko przebywa w otoczeniu rówieśników,
którzy mają nadmierną masę ciała, po pewnym czasie ono także zaczyna przybierać na wadze. To samo
dotyczy dzieci, których rodzice mają problem z nadwagą lub otyłością. 
 
Nadwaga i otyłość dotyczy około 22% chłopców i 18% dziewczynek w szkołach podstawowych,
w gimnazjach odsetek ten jest nieco niższy, odpowiednio 15% i 12%. Wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, nadmierną masę ciała posiada 17% chłopców i 10% dziewcząt. 
 
Dane podane przez Państwową Inspekcję Sanitarną